Tag Archives: bỏ khung giá đất bình phước 2020

Kiến nghị bãi bỏ quy định về khung giá đất

Kiến nghị bãi bỏ khung giá đất

(TBKTSG Online) – Theo HoREA cơ chế ban hành khung giá đất vào thời điểm hiện tại không bảo đảm được nguyên tắc giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường. Bởi vậy, để giá đất biến thành động lực thúc đẩy thị trường bất động sản và nền kinh tế, đã đến lúc nên bỏ quy định về khung […]