Giấy phép xây dựng là gì​​? Giấy phép xây dựng có đặc điểm gì?

Giấy phép xây dựng là gìGiấy phép tạo ra là một loại giấy tờ đặc biệt để chủ đầu tư được phép tạo ra mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình. Qua bài viết dưới đây Timcanho.vn sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin hữu ích bạn cần biết, cùng theo dõi nhé!

Giấy phép xây dựng là gì​​?

giay phep xay dung la gie2808be2808b giay phep xay dung co dac diem gi 4359 - Giấy phép xây dựng là gì​​? Giấy phép xây dựng có đặc điểm gì?
Giấy phép xây dựng là gì​​?

Khoản 17 Điều 3 Luật xây dựng 2014 quy định, giấy phép tạo ra là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để tạo ra mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.

Giấy phép tạo ra gồm những loại giấy phép quy định tại Khoản 3 Điều 89 Luật xây dựng 2014, chi tiết như sau:

– Giấy phép tạo ra mới;

– Giấy phép sửa chữa, cải tạo;

– Giấy phép di dời công trình.

Giấy phép xây dựng gồm những loại nào ?

Xem thêm Tổng hợp những dự án bất động sản tại TP.HCM 2020

Giấy phép xây dựng mới

Loại giấy phép này được cấp cho các chủ đầu tư có nhu cầu tạo ra mới công trình. Giấy phép tạo ra được chia ra làm hai loại giấy:

+ Giấy phép tạo ra có thời hạn: Giấy phép tạo ra có thời hạn là giấy phép xây dựng cấp cho tạo ra công trình, nhà ở riêng lẻ được dùng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch hành động quy hoạch xây dựng.

+ Giấy phép tạo ra theo giai đoạn: Giấy phép xây dựng theo giai đoạn là giấy phép xây dựng cấp cho từng phần của công trình hoặc từng công trình của dự án khi thiết kế tạo ra của công trình hoặc của dự án chưa được làm xong.

Giấy phép sửa chữa, cải tạo

Pháp luật quy định đối với những hoàn cảnh có nhu cầu sửa chữa, cải tạo làm điều chỉnh kết cấu chịu lực, diện tích của công trình, dự án thì người dân sẽ luôn phải xin giấy phép. Trong hoàn cảnh thay đổi mặt ngoài của công trình kiến ​​trúc giáp đường làm ảnh hưởng đến môi trường, an toàn công trình, công trình sử dụng thay đổi thì phải xin phép tạo ra.

Các chủ thể sẽ cần phải chuẩn bị sẵn sàng các hồ sơ không thể thiếu để nộp cơ quan thẩm quyền để được xem xét đề xuất. Với các hồ sơ hợp lệ thì có thể được hẹn nhận giấy phép trong vòng 15 ngày với nhà ở riêng lẻ, 30 ngày với công trình khác. Các hồ sơ chưa hợp lệ thì luôn phải cung cấp hoặc sửa đổi giấy tờ thích hợp.

Giấy phép di dời công trình

Những trường hợp chi tiết mà các chủ thể cần phải xin giấy phép xây dựng di dời công trình như sau:

+ Di dời nhà ở riêng lẻ, công trình trong các khu đô thị luôn phải xin giấy phép tạo ra di dời công trình.

+ Di dời nhà ở riêng lẻ, công trình trong trung tâm của cụm xã cần phải xin giấy phép tạo ra di dời công trình.

+ Di dời nhà ở riêng lẻ, công trình trong các khu bảo tồn, khu di tích văn hóa – lịch sử luôn phải xin giấy phép tạo ra di dời công trình.

Các chủ đầu tư về công trình cần phải chiều lòng phong phú các điều kiện về di dời công trình. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư cũng cần phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, lệ phí thiết yếu mới được cấp giấy phép.

Nội dung Chủ yếu của giấy phép xây dựng

giay phep xay dung la gie2808be2808b giay phep xay dung co dac diem gi 4359 1 - Giấy phép xây dựng là gì​​? Giấy phép xây dựng có đặc điểm gì?
Nội dung Chủ yếu của giấy phép xây dựng

Thông tin Chủ yếu của giấy phép xây dựng:

Theo Điều 90 Luật tạo ra 2014, thông tin trọng điểm của giấy phép xây dựng bao gồm các thông tin sau đây:

(1) Tên công trình thuộc dự án là một trong số những nội dung Chủ yếu của giấy phép xây dựng.

(2) Tên và địa chỉ của chủ đầu tư là một trong số những thông tin trọng điểm của giấy phép tạo ra.

(3) Địa điểm, vị trí xây dựng công trình; tuyến xây dựng công trình đối với công trình theo tuyến là một trong số những nội dung trọng điểm của giấy phép tạo ra.

(4) Loại, cấp công trình xây dựng là một trong số những thông tin trọng điểm của giấy phép tạo ra.

(5) Cốt tạo ra công trình là một trong số những thông tin trọng điểm của giấy phép tạo ra.

(6) Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới tạo ra là một trong số những nội dung trọng điểm của giấy phép tạo ra.

Chia loại về giấy phép tạo ra

Theo Khoản 3 Điều 89 của bộ luật tạo ra quy định rõ, Giấy phép xây dựng bao gồm 3 loại:

Giấy phép tạo ra mới

Loại giấy phép này được cấp cho các chủ đầu tư có nhu cầu tạo ra mới công trình. Giấy phép xây dựng được chia ra làm 2 loại giấy:

Giấy phép có thời hạn

giay phep xay dung la gie2808be2808b giay phep xay dung co dac diem gi 4359 2 - Giấy phép xây dựng là gì​​? Giấy phép xây dựng có đặc điểm gì?
Giấy phép có thời hạn

Cấp cho các dự án tạo ra công trình, nhà ở đơn lẻ có thời gian sử dụng theo quy hoạch có thời hạn dùng tùy thuộc theo giải pháp hành động

Xem thêm Giá bán và Tiến độ dự án căn hộ Bcons City mới nhất 

Giấy phép giai đoạn

Được cấp cho từng phần nhỏ của dự án xây dựng công trình lớn. Bên cạnh đó được cấp cho công trình nhỏ cho một dự án đang trong quá trình xây hoặc chưa hoàn thiện xong.

Giấy phép tạo ra sửa chữa, cải tạo

Giấy phép xây dựng là gì? Đối với những hoàn cảnh có mong muốn sửa chữa, cải tạo làm điều chỉnh kết cấu chịu lực, diện tích của công trình, dự án thì người dân cần phải xin giấy phép. Trường hợp điều chỉnh mặt ngoài của công trình kiến ​​trúc giáp đường làm tác động đến môi trường, không gây hại công trình, công trình dùng thay đổi thì phải xin phép xây dựng.

Luôn phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ thiết yếu để nộp cơ quan thẩm quyền để được xem xét đề xuất. Với các hồ sơ hợp lệ có thể được hẹn nhận giấy phép trong vòng 15 ngày với nhà ở riêng lẻ, 30 ngày với công trình khác. Các hồ sơ chưa hợp lệ thì luôn phải bổ sung/ sửa đổi giấy tờ hợp lý.

Giấy phép tạo ra di dời công trình

Những trường hợp cụ thể con người cần phải xin giấy phép tạo ra di dời công trình như sau:

  • Di dời nhà ở riêng lẻ, công trình trong các khu đô thị
  • Di dời nhà ở riêng lẻ, công trình trong trung tâm của cụm xã
  • Di dời nhà ở riêng lẻ, công trình trong các khu bảo tồn, khu di tích văn hóa – lịch sử.

Các chủ đầu tư về công trình luôn phải đáp ứng phong phú các điều kiện về di dời công trình. Bên cạnh đó, cần phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, lệ phí thiết yếu mới được cấp giấy phép.

Hoàn cảnh nào xây nhà ở riêng lẻ được miễn giấy phép?

Căn cứ khoản 30 Điều 1 Luật tạo ra sửa đổi 2020, nhà ở riêng lẻ thuộc hoàn cảnh dưới đây được miễn giấy phép tạo ra khi khởi công:

– Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng mà thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư tạo ra nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực không hề có quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu tính năng hoặc quy hoạch cụ thể tạo ra điểm dân cư nông thôn).

– Nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không hề có quy hoạch đô thị, quy hoạch tạo ra khu công dụng.

Xem thêm Bảo hiểm nhà ở là gì? Bảo hiểm nhà ở bao nhiêu tiền?

Bí quyết hợp thức hóa nhà ở không phép

giay phep xay dung la gie2808be2808b giay phep xay dung co dac diem gi 4359 3 - Giấy phép xây dựng là gì​​? Giấy phép xây dựng có đặc điểm gì?
Bí quyết hợp thức hóa nhà ở không phép

Giấy phép xây dựng là gì? Căn cứ khoản 12 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP, đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không hề có giấy phép mà theo quy định nên có giấy phép xây dựng nếu như chưa tạo ra xong thì người có hành vi vi làm phải việc gì đó đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tạo ra trong thời hạn tối đa 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chủ đạo.

Như vậy, được phép hợp thức hóa nhà ở tạo ra không phép bằng cách đề xuất cấp giấy phép tạo ra, riêng hoàn cảnh đã xây dựng xong thì không hợp thức hóa được.

Qua bài viết trên Timcanho.vn đã cung cấp mọi thông tin bạn cần biết về giấy phép xây dựng là gì​​? Giấy phép xây dựng có đặc điểm gì?. Hy vọng với những thông tin trên của bài viết sẽ hữu ích với các bạn đọc. Cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian để xem qua bài viết này nhé!

Lộc Đạt – Tổng hợp

Tham khảo ( houseviet.vn. luatminhkhue.vn, luatduonggia.vn, … )

Bài viết liên quan