Đặc điểm của môi giới thương mại?

Môi giới thương mại là một trong bốn hoạt động trung gian thương mại. Vậy môi giới thương mại là gì, có đặc điểm ra sao? Xin mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết sau đây tại Timcanho.

moi gioi thuong mai - Đặc điểm của môi giới thương mại?
Môi giới là gì

1. Khái niệm môi giới thương mại

Là một trong bốn hoạt động trung gian thương mại. Xét về bản chất thì đây là một loại hình dịch vụ thương mại. Theo Từ điển tiếng Việt của Viện ngôn ngữ học, môi giới được hiểu là làm trung gian để cho hai bên tiếp cận, giao thiệp với nhau.

2. Môi giới thương mại có những đặc điểm sau

Chủ thể của quan hệ

chu the - Đặc điểm của môi giới thương mại?
Chủ thể quan hệ

Gồm bên môi giới và bên được môi giới, trong đó bên môi giới phải là thương nhân, có đăng kí bán hàng để thực hiện dịch vụ môi giới. Bên được môi giới không nhất thiết phải là thương nhân. Trong hoạt động môi giới, không phải tất cả các bên được môi giới đều có quan hệ môi giới với bên môi giới mà chỉ bên được môi giới nào kí hợp đồng môi giới với bên môi giới thì giữa họ mới phát sinh quan hệ môi giới.

Nội dung của hoạt động môi giới

Nội dung của hoạt động môi giới rất rộng, bao gồm nhiều hoạt động như: Tìm kiếm và cung cấp thông tin quan trọng về đối tác cho bên được môi giới, tiến hành các hoạt động về giới thiệu hàng hóa, dịch vụ cần môi giới, thu xếp để các bên được môi giới tiếp xúc với nhau, trợ giúp các bên được môi giới biên soạn hợp đồng thi có yêu cầu. Mục tiêu của hoạt động môi giới là các bên được môi giới giao kết hợp đồng với nhau.

Hình thức hợp đồng môi giới

hinh thuc - Đặc điểm của môi giới thương mại?
Hình thức hợp đồng

Hợp đồng môi giới thương mại được giao kết giữa bên môi giới và bên được môi giới. Đối tượng của hợp đồng là công việc môi giới, mang lại thời cơ giao kết hợp đồng giữa bên được môi giới với bên thứ ba. Luật thương mại 2005 không quy định về hình thức của hợp đồng trong khi hầu hết các hoạt động trung gian thương mại như ủy thác, đại diện, đại lý thương mại lại quy định phải lập thành văn bản. Tuy nhiênnếu căn cứ vào khoản 1 Điều 153 LTM 2005 thì hợp đồng môi giới phải được lập thành văn bản, vì Điều này quy định: “trừ trường hợp có thỏa thuận khác, quyền hưởng thù lao môi giới phát sinh từ thời điểm các bên được môi giới đã ký hợp đồng với nhau”.

Phạm vi của hoạt động môi giới thương mại

Bao gồm tất cả các hoạt động có mục đích kiếm lợi như môi giới mua kinh doanh hóa, môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm, môi giới tàu biển…Tuy nhiên những quy định về môi giới thương mại là những quy định mang thuộc tính nguyên tắc, còn các quy định trong từng lĩnh vực riêng biệt cụ thể được các luật chuyên ngành quy định nhất định.

pham vi moi gioi - Đặc điểm của môi giới thương mại?
Phạm vi hợp đồng

Quyền và nghĩa vụ của bên môi giới trong quan hệ hợp đồng môi giới thương mại

  • Bảo quản các mẫu hàng hóa, tài liệu được giao
  • Không được mách nhỏcung cấp thông tin làm phương hại đến ích lợi của bên được môi giới;
  • Gánh chịu hậu quả về nhân cách pháp lí
  • Không được tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới

Nhằm bảo vệ quyền lợi của bên được môi giới, ngăn chặn khả năng bên môi giới thông đồng với bên thứ ba, Điều 151 khoản 2 LTM 2005 quy định: “bên môi giới không được mách nhỏmang lại thông tin làm phương hại đến lợi ích của bên được môi giới”. Tuy nhiên, ở khía cạnh khác, quy định này dẫn đến cách hiểu là bên môi giới sẽ không được quyền mang lại thông tin có liên quan đến giao dịch. Việc mang lại thông tin cho bên thứ ba có thể làm phương hại ích lợi của bên được môi giới. Vì vậy, quy định này có thể cản trở hoạt động môi giới trung thực của bên môi giới.

Lời kết

Hy vọng bài viết trên mang lại cho bạn cái nhìn bao quát về môi giới thương mại. Chúc các bạn sớm thành công!!!

Xem thêm: https://timcanho.vn/can-ho-officetel-la-gi/

Hảo Hảo – Tổng hợp, chỉnh sửa

(Nguồn tổng hợp: luatduonggia, blogrever, dantri)

Bài viết liên quan